Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany
Sandra Wiecková
Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec
Lukáš Wittlinger