Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Vybrané problémy geografie mesta Trstená
Eva Smitková

Informatika

Analýza a vyhodnotenie výsledkov detektorov hrán použitím tabuľky klasifikacií
Miroslav Snopko
Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia
Martin Schmidt

Odborová didaktika

Experimenty s transformátorom vo vyučovacom procese
Matúš Sitkey
Geografické dimenzie životného prostredia (návrh učebnice Environmentálnej geografie)
Michaela Strišková
Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo
Patrícia Kopecká, Lukáš Slobodník
Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov
Soňa Adamkovičová, Miriam Smolinská