Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Vplyv verbascoside na parametre spermií králikov in vivo
Martin Massányi

Ekológia a environmentalistika

Vzdialenostná dostupnosť bikesharing-u pre študentov vysokých škôl v Nitre
Gréta Vrbičanová, Matej Močko

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Morfometrická analýza a morfodynamické procesy vo vybranej časti Malej Fatry
Veronika Máliková
Návrh svätojakubsko – mariánskej pútnicko – turistickej trasy na Žitnom ostrove
Leóna Merašická

Odborová didaktika

Objavné vyučovanie a kritické myslenie tematického celku Civilizačné choroby
Patrícia Martišková

Matemika, Fyzika, Chemia

Jednosmerná vodivosť zmesí illitu a zeolitu
Marek Mánik