Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov
Jana Blahová, Veronika Kováčová, Karol Švík
Partenogenetická aktivácia oocytov ošípanej v in vitro podmienkach
Alexandra Bartková

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Náučný chodník obcou Maňa
Lucia Boriková

Odborová didaktika

Aplikačné a neštandardné matematické úlohy
Veronika Bočková
Komiks ako moderná učebná pomôcka
Alexandra Bulejová
Vplyv bádateľsky orientovaného vyučovania biológie na porozumenie učiva
Martina Bažaličková
Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii
Barbora Balková

Matemika, Fyzika, Chemia

Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti
Matej Bošeľa
Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov
Michaela Bruteničová