Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov
Jana Blahová, Veronika Kováčová, Karol Švík

Ekológia a environmentalistika

Habitatová charakteristika inváznych druhov Fallopia spp.
Zuzana Čistoňövá
Štruktúra spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží Slovenska a kľúčové environmentálne premenné.
Veronika Štillová

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Kultúrno-historické výnimočnosti okolia náučného chodníka Považský Inovec
Marek Švajlen
Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody
Soňa Adamkovičová
Rozvoj obce Zlatno
Dávid Šorman

Informatika

Aplikácia s prvkami rozšírenej reality s využitím senzora Kinect
Viktória Ševčíková

Odborová didaktika

Domáce úlohy z fyziky ako ich nepoznáte
Jana Šimonovičová
Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov
Soňa Adamkovičová, Miriam Smolinská
Námety na interaktívne cvičenia z Biológie človeka vytvorené v programe ActivInspire
Mariana Štefanková