Modelovanie parlamentných volieb

Dominika Zorvanová

Abstrakt


Článok sa zaoberá modelovaním reálne dosiahnutých výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z roku 2016. Úlohou mojej práce bola analýza dát a následné modelovanie zmeny pomerného volebného systému na väčšinový volebný systém alebo zmeny vymedzenia volebných obvodov. Článok je koncipovaný do troch základných
kapitol s príslušnými podkapitolami. Podstata modelovania údajov spočíva najmä  v možnostiach ich praktického uplatnenia. V praxi to znamená, že pri identickom hlasovaní mohlo byť odlišné obsadenie parlamentu iba vďaka zmene zo súčasného pomerného na väčšinový volebný systém, respektíve zmeny vymedzenia volebných obvodov.


Back to list of accepted papers