Morfometria lariev Cordulegaster Leach z územia Slovenska

Lenka Zahoranová

Abstrakt


Abstrakt

Morfometrické parametre  patria medzi základné údaje pre determináciu a vymedzenie larválnych instarov vážok. Naša štúdia, ako prvá zo Slovenska) spracúva morfometrickú analýzu lariev vážok (n = 191) druhov Cordulegaster herosC.  bidentata, ktoré sa vyskytujú na Slovensku Larvy pochádzajú z 21 lokalít v rámci Slovenskej republiky. Štatisticky boli hodnotené štyri štandardné morfologické znaky: dĺžka tela (LB), dĺžka análnej pyramídy (LPA), šírka hlavovej kapsule (HW) a dĺžka masky PTL). Samice sú väčšie ako samce, Cordulegaster heros je väčší ako C. bidentata: dĺžka tela (samce- p*), análna pyramída (samice- p***), šírka hlavy (samice p**) a dĺžka prementa – brady (samice p*).

Kľúčové slová: Cordulegaster spp., morfometria, larvy, Odonata, SlovenskoBack to list of accepted papers