Hranie sa s robotom alebo vyučovanie programovania? – Metodická pomôcka pre vyučovanie robotiky

Soňa Ivančáková

Abstrakt


Robotika je v súčasnej dobe trendom. Tomuto trendu sa venujú vo voľnom čase žiaci stredných a základných škôl, ktorí sa chcú venovať bližšie informatike. Robotika ako taká slúži na rozvíjanie algoritmického myslenia, motoriky a spolupráce členov tímu. Preto sa stáva súčasťou najmä mimoškolských aktivít v rámci informatických krúžkov a vlastnej iniciatívy žiakov. Robot na základnej a väčšinou aj na strednej škole sa programuje v jazyku Lego Mindstorms NXT. Len málo publikácii sa venuje programovaniu robotov prostredníctvom iných programovacích jazykov. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť viacúčelový program, ktorý slúži na ovládanie robota v jazyku Java a následne aj program na výpočty pohybu robota v jazyku Python. Tieto programy sú navrhnuté ako metodická pomôcka pri výučbe programovania mobilných robotov v rámci stredných a najmä vysokých škôl.

Kľúčové slová: robotika, python, java, Lego Mindstorms, metodická pomôckaBack to list of accepted papers