Zaradenie približných konštrukcií do školskej matematiky

Matej Gajdoš

Abstrakt


Téma vedeckého článku z oblasti geometrie o zaradení približných konštrukcií do školskej matematiky je veľmi svieža a najmä prináša netradičnú a zaujímavú úlohu o riešení trojuholníka ABC so zameraním na dve výšky a polomer kružnice vpísanej. Úlohu sme začali iba s pevným bodom A ktorý patrí priamke p a bod B_1 ktorý tiež patrí priamke p, no nie je statický ako bod A. Ťažiskom je kolmý polomer kružnice vpísanej na dotyčnicu. Ďalším ťažiskom je vyriešenie problému s mechanickou krivkou. Tiež sme úlohu riešili rôznymi geometrickými metódami, ktoré sme v závere porovnali. Záver vyšiel v prospech metódy množiny bodov daných vlastností, keďže algebraické riešenie je z dôvodu množstva krokov veľmi náročné a skôr odrádza od úlohy. Táto úloha by mohla zaujať z dôvodu výzvy pre nadaných a šikovných študentov. Tiež, že sme krásne využili IKT program, ktorý je iba výhodou.


Back to list of accepted papers