Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

Miroslav Virág

Abstrakt


Článok sa zaoberá vývojom Kódovacej hry pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ktorej cieľom je v jednotlivých úrovniach využívať základné algoritmické konštrukcie a tým rozvíjať logické myslenie a zručnosť programovania. Článok obsahuje popis softvéru použitého na vývoj tejto mobilnej aplikácie a postupy na prácu s ním.

Pri tvorbe hry sme použili rôzny softvér určený hlavne k vývoju hier, medzi ktorý patrí  napríklad Unity, v ktorom sme pracovali v programovacom jazyku C#.  Pre tvorbu máp bol použitý softvér Tiled a následný export vytvorených máp do Unity zabezpečil jednoduchý program Tiled2Unity.

Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť graficky príťažlivú intuitívnu hru pre mobilné zariadenia, ktorá môže byť v praxi použitá na rozvíjanie logického myslenia a výuku základných princípov  programovania.Back to list of accepted papers