Analýza a vyhodnotenie výsledkov detektorov hrán použitím tabuľky klasifikacií

Miroslav Snopko

Abstrakt


Táto práca je venovaná detektorom hrán a vyhodnocovaniu výsledkov pomocou tabulky klasifikacii (confusion matrix) s použitím jazyku Python a knižnice OpenCV. Hlavným cieľom práce je názorná ukážka celého procesu od získavania ground truth dát až po vykreslenie precision recall krivky a objasnenie použitých termínov. Ako vstupné dáta budú použité výstupy vybraných detektorov hrán.

 Back to list of accepted papers