Domáce úlohy z fyziky ako ich nepoznáte

Jana Šimonovičová

Abstrakt


Vyučovací proces na Slovensku je založený na memorovaní a prepisovaní školských poznámok z daného predmetu, učitelia nestíhajú poriadne vysvetliť zadania k domácim úlohám, nie to ich ešte skontrolovať. V tomto príspevku sa venujeme výhode informačných a komunikačných technológií a ich využitia na pôde školy. Upozorníme na jednoduchosť používania domácich úloh pre žiakov a taktiež na rozdiely medzi klasickou domácou úlohou písanou perom a medzi domácou úlohou, ktorú má učiteľ možnosť vytvoriť práve pomocou informačných a komunikačných technológií.  Používame systém LMS Moodle, v ktorom máme možnosť pracovať a vyskúšať ho pri tvorbe domácich úloh z oblasti Elektriny. Na portáli www.amos.ukf.sk sme vytvorili 52 úloh s využitím 7 rôznych typov úloh. Zamerali sme sa hlavne na typ úlohy Cloze (Vložené odpovede).


Back to list of accepted papers