Model optimalizácie rozvrhu úloh klastra pre HPCC s ohľadom na spotrebu elektrickej energie

Martin Trnik

Abstrakt


Článok sa zaoberá optimalizáciou rozvrhu úloh klastra pre vysokovýkonné výpočty. Optimalizačným kritériom je množstvo spotrebovanej elektrickej energie na úlohu. V teoretickej časti práce sa nachádza analýza údajov potrebných k riešeniu úlohy a metodika riešenia úlohy. Praktická časť obsahuje optimalizáciu reálnych údajov z vysokovýkonného výpočtového klastra na Univerzite Mateja Bela.

V práci boli použité aktuálne metódy pre riešenie problémov tohto typu - distribuovaná služba BigQuery dostupná v rámci služieb pre cloudové výpočty ponúkaných spoločnosťou Google, určená na interaktívne dátové analýzy nad veľkými údajmi, softvérová knižnica OR Tools (známa tiež aj ako Google Optimization Tools) určená na optimalizáciu zložitých problémov a nástroj Business Intelligence Tableau.

Kľúčovým prínosom práce je zistenie, aké množstvo elektrickej energie by sa dalo ušetriť upravením plánovacích algoritmov podľa princípov zeleného počítania.Back to list of accepted papers