Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Michaela Bruteničová

Abstrakt


Triangulárne normy ako modely pre konjunkciu sa obvykle uvažujú na jednotkovom intervale, kde ich existuje nekonečný počet. Ak ale skúmame logické modely s konečným počtom pravdivostných hodnôt, ide vlastne o triangulárne normy na konečných zväzoch, ktorých počet je tiež konečný. V súťasnosti sú známe ich počty pre reťazce do dĺžky 14. V práci je odvodená formula pre horný odhad počtu triangulárnych noriem pre istú triedu zväzov, ktoré nie sú reťazcami.


Back to list of accepted papers