Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo

Patrícia Kopecká, Lukáš Slobodník

Abstrakt


Cieľom tejto práce bolo poukázať na možnosti využitia smartfónov a tabletov s nainštalovanými fyzikálnymi aplikáciami ako meracích zariadení vo vybraných školských fyzikálnych experimentoch a týmto spôsobom zatraktívniť štúdium fyziky. Pomocou aplikácií Phyphox a Physics Toolbox Sensor Suite bola sledovaná závislosť osvetlenia od vzdialenosti, uplatňovaný zákon odrazu a meraná závislosť osvetlenia od času. Navrhli a otestovali sme experimenty, ktoré sme následne realizovali so žiakmi a študentmi na piatich školách počas trinástich hodín fyziky. Pomocou dotazníkov sme zisťovali názory a skúsenosti žiakov, študentov, aj učiteľov s využívaním smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch, ale aj v bežnom živote.

Kľúčové slová: smartfón, tablet, luxmeter, senzory, fyzikálne experimenty, mobilné aplikácieBack to list of accepted papers