Námety na interaktívne cvičenia z Biológie človeka vytvorené v programe ActivInspire

Mariana Štefanková

Abstrakt


Príspevok ponúka námety na interaktívne cvičenia z biológie človeka a genetiky vytvorené v softvéri ActivInspire. Článok obsahuje iba screenshoty daných cvičení, nakoľko každé z nich je originálne a nami vytvorené. Hlavným cieľom nášho príspevku bolo vytvorenie interaktívnych cvičení z biológie človeka vhodných a využiteľných pre interaktívnu tabuľu. Takýto didaktický materiál je veľmi vhodnou pomôckou nielen pri opakovaní učiva ale i pri samotnom vysvetľovaní nového učiva z oblasti biológie človeka. Tento materiál je vhodný pre študentov tretieho a štvrtého ročníka gymnázií, nakoľko je v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A. Cieľom interaktívnych cvičení je ponúknuť žiakom novú modernú formu prezentovania učiva, ktorá ich aktívne zapája do vyučovacieho procesu a zároveň v ich môže vzbudiť vyšší záujem o štúdium biológie.

Kľúčové slová: biológia človeka, genetika, interaktívna tabuľa, promethean, activinspire didaktická technika, štátny vzdelávací programBack to list of accepted papers