Náučný chodník obcou Maňa

Lucia Boriková

Abstrakt


Náučný chodník môže efektívne prispieť k prezentácii aj vidieckeho územia. Svojim obsahom a charakterom umožní zvýšiť atraktivitu územia pre návštevníkov a zároveň môže poskytnúť lepšie spoznanie vlastnej obce u miestnych obyvateľov.

Prostredníctvom článku predstavujeme problematiku tvorby náučných chodníkov na Slovensku a možnosti ich praktického využitia s následne vytvoreným návrhom na konkrétnom príklade náučného chodníka v obci Maňa.

Príspevok sa skladá s troch základných častí. Na začiatku, v prvej časti, sa zameriavame na vysvetlenie základných pojmov ako je náučný chodník, jeho typy, funkcie, využitie, história a tvorba. Druhá časť sa zameriava na stručnú geografickú charakteristiku obce Maňa. Tretia časť článku je zameraná na konkrétny návrh náučného chodníka v obci Maňa. V závere prinášame aktuálny stav návrhu v praxi.

Kľúčové slová: náučný chodník, obec Maňa,  geografická charakteristikaBack to list of accepted papers