Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec

Lukáš Wittlinger

Abstrakt


Článok je zameraný na výskum a monitoring migračných biokoridorov v okrese Lučenec v rámci medzinárodného projektu Transgreen, ŠOP SR. Projekt prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by mala byť šetrná k biodiverzite územia na základe optimálneho plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov[1]. V príspevku analyzujeme získané údaje priamym terénnym výskumom. Získané vstupné dáta sú vhodné pre návrh vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec. Momentálne je plánovaná výstavba Rýchlostnej cesty R2 zo smeru Zvolen – Košice. Preto je potrebné myslieť aj na migrujúce živočíchy a zabezpečiť im voľný pohyb a predísť akejkoľvek fragmentácii biotopov. Back to list of accepted papers