Návrh svätojakubsko – mariánskej pútnicko – turistickej trasy na Žitnom ostrove

Leóna Merašická

Abstrakt


V článku je spracovaný návrh pútnicko – turistickej trasy na Žitnom ostrove. V práci je vzhľadomna popularitu Svätojakubskej cesty a Stredoeurópskej mariánskej cesty spracovaný návrh svätojakubsko – mariánskej pútnicko – turistickej trasy vedúcej Žitným ostrovom. V článku je charakterizovaná nami navrhnutá trasa, ktorej zaujímavosti nie sú zakomponované do oficiálnych Svätojakubských a Mariánskych trás na Slovensku. Súčasťou práce je pútnicko - turistický sprievodca, mapová príloha a obrazové prílohy. Z techník vlastného terénneho výskumu sme v práci využili pozorovanie spojené s odberom fotodokumentačného materiálu. V práci sme využili metódu vysvetľujúceho opisu, kartografické metódy, štatistické a matematické metódy, historicko – geografickú metódu a systémovú metódu. Cieľom článku je navrhnúť pútnicko – turistickú trasu na Žitnom ostrove. Výsledky práce môžu mať využitie nielen v regionálnom rozvoji, ale aj v edukačnej a spoločenskej praxi.

Kľúčové slová: Svätojakubská cesta, Stredoeurópska mariánska cesta, Žitný ostrov, religiózny cestovný ruch, pútnictvo
Back to list of accepted papers