Využitie bezdrôtovej senzorickej siete

Jan Francisti

Abstrakt


Fenomén internet vecí v dnešnej doba hrá dôležitú rolu v mnohých oblastiach. Každý rok vzrastá počet zariadení, ktoré by sme mohli považovať za prvky internetu vecí. Internet vecí môžeme chápať ako veľkú sieť, do ktorej sú pripojené rôzne objekty, schopné navzájom komunikovať a vymieňať si informácie bez ohľadu na to, či patria do rovnakej skupiny. Vznik vytvorenej siete pozostávajúcej s navzájom komunikatívnymi zariadeniami poskytuje používateľovi možnosť efektívnejšie a účinnejšie spravovanie všetkých pripojených zariadení. V článku sa zameriavame na bezdrôtové senzorické siete tvoriace komplexný systém. Senzorickú sieť budú tvoriť inteligentné náramkové zariadenia, schopné merať určité fyziologické funkcie, ako sú napríklad srdcový tep, telesná teplota, pot a iné. Cieľom článku je preskúmať riešenú problematiku, testovania, ktoré boli vykonané podobným spôsobom za účelom vytvorenia vlastného systému pre ďalšie vlastné výskumy.Back to list of accepted papers