Aplikácia s prvkami rozšírenej reality s využitím senzora Kinect

Viktória Ševčíková

Abstrakt


Hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom sa neustále rozpadáva a poskytuje úžasné zážitky, ktoré pred niekoľkými rokmi bolo možné nájsť len v predstavivosti spisovateľov sci-fi. Aplikácie založené na princípe rozšírenej reality sú rozmachom hier založených na senzoroch čoraz viac dostupné širokému obyvateľstvu. Článok sa venuje problematike rozšírenej reality a tvorbe aplikácií pre túto technológiu. Úvod je venovaný vlastnostiam  a rozdielom medzi virtuálnou a rozšírenou realitou. V teoretickej časti sú popísané kritéria pre vhodný výber vývojového prostredia pre rozšírenú realitu. V praktickej časti sú popísané metódy a postup riešenia aplikácie a vysvetlenie jednotlivých funkcií Kinectu. V závere článku sme zhodnotili aplikáciu a popísali jej  využitie ako aj možné rozšírenia.

Kľúčové slová: Rozšírená realita, Kinect, UnityBack to list of accepted papers