Zaujímavosti mestskej časti Nitra - Janíkovce

Jerguš Kováčik

Abstrakt


Cieľom príspevku je zviditeľniť mestskú časť Janíkovce z hľadiska atraktivity pre cestovný ruch prostredníctvom jej zaujímavostí. Patrí k nim napr.  miestny kostol, letisko, ranč  či rôzne podujatia, ktoré sa každoročne organizujú. Zviditeľniť ich môže aj pripravovaná realizácia cyklotrás.

Metóda vysvetľujúceho opisu prepojená s terénnym výskumom a komunikáciou s predstaviteľmi výboru mestskej časti, resp. farnosti predstavuje pozoruhodnosti mestskej časti prostredníctvom mapy s priestorovým rozložením jednotlivých objektov či podujatí.Back to list of accepted papers