Výber z metód osteometrického výskumu v archeozoológii

Zuzana Uhlárová

Abstrakt


Spolužitie ľudí so zvieratami prešlo v priebehu času veľkými zmenami, ktoré môžeme pozorovať napríklad aj  na nálezoch zvieracích pozostatkov. Ich výskumom sa zaoberá archeozoológia. Vzťah človeka a psa bol však vždy trochu špecifický. Predpokladá sa, že jeho predchodca – vlk, bol na rozdiel od iných zvierat domestikovaný za účelom ochrany, pomoci pri love či domáceho spoločníka. V menšej miere sa vyskytujú doklady o jeho konzumácii, či rituálnych obradoch pri ktorých slúžil ako obetina.

Táto práca prezentuje najčastejšie osteometrické metódy archeozoologického výskumu demonštrované na recentnej kostre psa z referenčnej zbierky AÚ SAV. Kostrové pozostatky stavovcov sú cenným zdrojom informácii o druhovej skladbe, vzhľade, živote či smrti zvierat v minulosti. Z rôznych metód sme pre účel tejto práce vybrali systém meraní podľa Drieschovej [1], a výpočty telesných preferencíí podľa Harcourta [2], Chrószcza [3], Onara [4] a odhad veku na základe poznatkov od Zoetisovej [5].


Back to list of accepted papers