Rozvoj obce Zlatno

Dávid Šorman

Abstrakt


Cieľom článku je poukázať na rozvoj obce Zlatno, predovšetkým na rozvoj cestovného ruchu, ktorý má v okolí obce veľkú perspektívu.

V článku sme použili niekoľko metód, napr. metódu vysvetľujúceho opisu, ktorým sme oboznámili čitateľov so základnými údajmi o obci, ďalej sme použili historicko-geografickú metódu, ktorou sme objasnili pôvod obce, pomohol nám aj rozhovor so starostom obce, ktorý nám načrtol možnosť vývoja obce - napr. vybudovať v obci pamätnú izbu prof. Zaťka. Nakoniec sme terénnym výskumom overili možnosť prepojenia Kostolianskeho náučného chodníka a partizánskeho turistického chodníka Zlatno-Skýcov s pripravovaným Náučným chodníkom prof. Lukniša.

Kľúčové slová: Zlatno, regionálny rozvojBack to list of accepted papers