Problém vrstvenia kociek – vizualizácia „neviditeľných“ objektov

Renáta Vágová

Abstrakt


Vizualizácia v matematike sa častokrát spája s náčrtom rôznych útvarov alebo diagramov, ktoré žiakom pomáhajú nájsť správne riešenie problému.  Cieľom tohto článku je predstaviť kvalitatívny výskumný experiment zameraný na vizualizáciu skrytých priestorových objektov pri riešení vytvoreného problému. Následne ponúka riešenie uvedeného problému prostredníctvom programu GeoGebra. Softvér nám umožňuje formovať nielen bohatšie mentálne obrazy, ale predovšetkým dynamické mentálne obrazy, ktoré žiakov vedú k správnemu riešeniu problému. Úvodná časť poskytuje historický pohľad na vývin a rozvoj vizualizácie vo vyučovaní matematiky a chápanie samotného pojmu v geometrickom kontexte.Back to list of accepted papers