Partenogenetická aktivácia oocytov ošípanej v in vitro podmienkach

Alexandra Bartková

Abstrakt


Efektívna aktivácia oocytov predstavuje kľúčový krok v oblastiach embryotechnológii. Aktivácia in vitro zrelých oocytov je nevyhnutná pre produkciu transgénnych organizmov, produkciu embryonálnych kmeňových buniek a úspešný jadrový prenos potrebný pre klonovanie, pri ktorom dochádza ku genomickému preprogramovaniu a udržaniu správnej ploidie jadier zavedených do enukleovaných oocytov.

Poznatky o partenogenetickej aktivácie prispievajú k lepšiemu pochopeniu mechanizmov oplodnenia, skorého embryonálneho vývoja a základných princípov signálnych dráh.

Súčasné metódy produkcie partenogenetických embryí sú závislé na využití in vitro zrelých oocytov s meiotickou kompetenciou a kombináciou rôznych chemických, fyzikálnych a enzymatických stimulov.

V našej práci sa zameriavame na porovnanie úspešnosti elektrickej resp. chemickej partenogenetickej aktivácie z pohľadu delivosti zygot. Naším hlavným cieľom je optimalizovať podmienky in vitro maturácie a partenogenetickej aktivácie pre dosiahnutie vyššieho podielu blastocýst v podmienkach in vitro.

Kľúčové slová: oocyt, embryo, partenogetická aktiváciaBack to list of accepted papers