Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov

Jana Blahová, Veronika Kováčová, Karol Švík

Abstrakt


Adjuvantná artritída je systémové autoimunitné zápalové ochorenie. Poškodzuje kĺbové štruktúry, môže spôsobiť eróziu kostí a viesť až k systémovej osteopénii, resp. osteoporóze. Cieľom práce bolo analyzovať vplyv adjuvantnej artritídy na kvantitatívne 3D charakteristiky kostného tkaniva u samcov potkanov.  Analyzovali sa jedince s adjuvantnou artritídou indukovanou použitím suspenzie tepelne usmrtených mykobaktérií v nekompletnom Freundovom adjuvanse a jedince kontrolnej skupiny neartritických potkanov. Výsledky našej práce dokumentujú, že adjuvantná artritída postihuje kosť v oblasti diafýzy aj v epifýze. V diafýze dochádza k zníženiu hustoty kostného tkaniva a k zväčšeniu jeho povrchu. V epifýze je zníženie množstva kostnej hmoty zapríčinené predovšetkým stenčením kompakty.

Kľúčové slová: adjuvantná artritída, reumatoidná artritída, stehnová kosť, kostná mikroštruktúra, počítačová tomografiaBack to list of accepted papers