Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody

Soňa Adamkovičová

Abstrakt


Náučný chodník Považský Inovec vytvára jedinečný priestor pre občanov a turistov, ktorí sa môžu  tešiť  z krásy jeho prírody a svojou bohatou históriou vzbudzuje záujem aj u ostatných regiónov.


Článok sa zameriava na tvorbu návrhu nových informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírodu.  


Naším cieľom je umiestnenie nových informačných tabúľ v okolí jednotlivých chránených území (resp. v obciach, v ktorých sa chránené územia nachádzajú) najmä preto, aby sme vzbudili širší záujem o ochranu prírody. Chceme pomôcť tomu, aby si ľudia uvedomili dôležitosť jej ochrany a starostlivosť. Samostatná realizácia nových informačných tabúľ by zlepšila a hlavne rozšírila informovanosť o zaujímavostiach územia.


Kľúčové slová: náučný chodník, Považský Inovec, ochrana prírody a krajiny, informačné tabule

 

 Back to list of accepted papers