Porovnanie geografických vzdelávacích programov Slovenskej a Rakúskej republiky z hľadiska geografie miestnej krajiny

Kristína Lásková

Abstrakt


Vzdelávací program i učebné plány ako na Slovensku tak aj v Rakúsku sú pre prácu učiteľa veľmi  dôležité dokumenty. Cieľom článku je porovnať vzdelávací program v Slovenskej republiky a Rakúskej  republiky z hľadiska geografie miestnej krajiny. V druhej a tretej kapitole poskytneme informácie o vzdelávacích  systémoch v oboch štátoch prostredníctvom ich schém. V štvrtej kapitole sa zaoberáme inovovaným štátnym vzdelávacím programom ako aj štátnym vzdelávacím program SR pre predmet geografia. V piatej kapitole analyzujeme vzdelávací program geografie pre rakúske školy. Následne inovovaný štátny vzdelávací program SR s vzdelávacím programom Rakúska  navzájom porovnáme. Výsledkom našej práce je identifikácia rozdielov a podobností v jednotlivých dokumentoch.

Kľúčové slová: vzdelávací systém, geografia miestnej krajiny,  inovovaný štátny  vzdelávací program, učebné plányBack to list of accepted papers