Kultúrno-historické výnimočnosti okolia náučného chodníka Považský Inovec

Marek Švajlen

Abstrakt


Poloha územia dnešného Slovenska v strede Európy bola predpokladom vzniku historických lokalít, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes. Okolie náučného chodníka Považský Inovec je oblasť bohatá na kultúrne a historické pamiatky, ktoré majú vysokú historickú hodnotu a potenciál pre turizmus.

Cieľom článku zostaveného na základe využitých metód ako sú práca s informačnými zdrojmi, historicko-geografická metóda a systémová metóda, je predstaviť najvýznamnejšie kultúrno-historické výnimočnosti okolia Náučného chodníka Považský Inovec. Cieľ je takisto zvýšenie informovanosti návštevníkov o výnimočnostiach chodníka. Topoľčiansky hrad sa nachádza v severovýchodnej časti chodníka. Zhruba 10 km juhozápadným smerom od tejto obce sa nachádza obec Bojná, ktorá patrí medzi archeologicky najvýznamnejšie lokality na Slovensku (predstavíme archeologické nálezisko Valy a archeologické múzeum Veľkej Moravy). 8 km juhozápadne od náleziska Valy sa nachádza Rotunda sv. Juraja, patriaca do územia obce Nitrianska Blatnica. V susednej obci Radošina sa nachádza renesančná stavba biskupského kaštieľa ale aj prvá budova známeho Radošinského naivného divadla.Back to list of accepted papers