Biomonitoring ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou u detí predškolského veku a ich rodičov

Henrieta Hlisníková

Abstrakt


Ftaláty patria medzi látky schopné narušiť hormonálnu rovnováhu organizmu, čím môžu ovplyvniť aj iné orgánové sústavy človeka, napr.: reprodukčnú, nervovú apod. Na ich pôsobenie reagujú senzitívnejšie deti, preto bol náš výskum zameraný na biomonitoring ftalátov u detí predškolského veku (1 – 7 rokov) a ich rodičov. Analýza 78 vzoriek moču (57 vzoriek od detí a 21 od ich rodičov) prebehla prostredníctvom vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (HPLC/MS-MS). Zamerali sme sa na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu metabolitov vybraných ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMW): dietyl ftalát (DEP), dimetyl ftalát (DMP), di – n – butyl ftalát (DnBP), dicyklo hexyl ftalát (DCHP).  

Zistili sme štatisticky významnú závislosť medzi konzumáciou mäsových výrobkov, mlieka, balenej vody a potravín vo fólii a koncentráciami monometyl ftalátu (MMP) a monoetyl ftalátu (MEP), mono – izo – butyl ftalátu (MiBP), mono – n – butyl ftalátu  (MnBP) (p≤0,05). V rámci používania kozmetických prostriedkov sme zaznamenali štatisticky významné asociácie pri použití šampóna, laku na nechty, rúžu na pery, parfému make – up – u,  telového mlieka a koncentráciami MEP, MnBP, MiBP (p≤0,05).

Výsledky našej práce vedú k záveru, že expozícia nízkomolekulovým ftalátom u detí a ich rodičov môže byť zvýšená prostredníctvom stravovacích návykov a používaním kozmetických prípravkov.

Kľúčové slová: ftaláty LMW, biomonitoring, expozíciaBack to list of accepted papers