Vybrané problémy geografie mesta Trstená

Eva Smitková

Abstrakt


Článok poskytuje stručný prehľad regionálnej geografie mesta Trstená a tiež vybrané problémy tohto mesta, ktoré sme rozdelili do dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá jednotlivými problémami cestovného ruchu a propagácie, kde sme upozornili na rekreačný potenciál mesta, ktorý je doposiaľ len málo využívaný. Druhá časť sa týka cezhraničnej spolupráce mesta Trstená so susedným Poľskom, ktorá postupne napreduje. Tu poukážeme na ich spoločnú spoluprácu na konkrétnych príkladoch. 

Cieľom tohto článku je poukázať na problémy v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a navrhnúť zlepšenia, ktoré by pomohli tieto problémy riešiť.

Pri vzniku článku sme využili štandardné metódy – zhromaždenie relevantných printových a elektronických informačných zdrojov, terénny výskum, komparatívnu analýzu a systémovú metódu.


Back to list of accepted papers