Ektoparazity (blchy, roztoče, kliešte) drobných zemných cicavcov Podunajskej nížiny

Klaudia Holečková

Abstrakt


Cieľom príspevku je zistiť druhovú diverzitu a sezónnu dynamiku vybraných skupín ektoparazitov - Siphonaptera, Acari: Mesostigmata a Ixodidae, parazitujúcich v srsti drobných zemných cicavcov na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny, s aspektom na prenikanie nového hostiteľa Apodemus agrarius od juhu na sever sledovaného územia. Odchyty drobných zemných cicavcov sa uskutočnili na 5 lokalitách (9 odchytových línií), v období od jari 2014 do jari 2015. Počas odchytov sme z daných lokalít odchytili 931 jedincov 12 druhov drobných zemných cicavcov, z ktorých 287 ex. (31%) bolo pozitívnych na ektoparazity. Z ich srsti sme získali 1599 ex. ektoparazitov 28 druhov zo skupín Siphonaptera (190 ex., 7 druhov), Acari: Mesostigmata (1338 ex., 19 druhov) a Ixodida (71 ex., druhov).

Kľúčové slová: blchy, roztoče, drobné cicavce, Podunajská nížina.Back to list of accepted papers