Monitorovanie trasy pohybu mobilného zariadenia

Marián Gemmel

Abstrakt


Cieľom tohto článku je  prezentovať možnosti monitorovania trasy pohybu mobilného zariadenia, ako aj vývoj takejto mobilnej aplikácie určenej pre monitorovanie a zaznamenávanie trasy pohybu. Na začiatku práce  opisujeme možnosti určovania polohy s využitím niekoľkých prostriedkov ako sú satelity,
Wi-Fi a mobilné siete, pričom vysvetľujeme aj ich základné princípy. Ďalšia časť je venovaná operačnému systému  Android, pre ktorý je určená naša aplikácia. V etape návrhu aplikácie definujeme požiadavky, ktoré by mala naša aplikácia spĺňať a následne opisujeme samotný vývoj aplikácie rozdelený na viacero častí spolu s ukážkami zdrojového kódu. Na záver prezentujeme výsledky dosiahnuté počas testovania aplikácie a možné odporúčania do budúcnosti.

Kľúčové slová: GPS, poloha, mobilná aplikáciaBack to list of accepted papers