Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti

Matej Bošeľa

Abstrakt


V úvode práce som poukázal na skutočnosti spojené s domácou výrobou výbušnín. Zozbieral som niekoľko faktov o zneužití a možnej nebezpečnosti týchto látok.

Jadro práce ponúka prehľad štyroch najbežnejšie podomácky vyrábaných výbušnín. Každú látku som charakterizoval z hľadiska fyzikálno-chemických a pyrotechnicky význámných vlastností. 

 V závere poukazujem na nebezpečenstvo spojené nie len so zneužitím týchto látok, ale aj so samotnou výrobou výbušnín. Taktiež upozorňujem na jednoduchú získateľnosť jednotlivých surovín na domácu výrobu výbušnín.Back to list of accepted papers