Vzdialenostná dostupnosť bikesharing-u pre študentov vysokých škôl v Nitre

Gréta Vrbičanová, Matej Močko

Abstrakt


S novým trendom transformácie miest na „smart city“ sa spája fenomén „bikesharing-u“. Tento anglický pojem zahŕňa služby „zdieľaných bicyklov“ resp. „verejných bicyklov“, prioritne orientovaných na zlepšenie verejnej dopravy v mestách. Cieľom článku je prostredníctvom Geografických informačných systémov (GIS) zhodnotiť vzdialenostnú dostupnosť staníc Arriva Bike Nitra voči fakultám a študentským domovom (ŠD) vysokých škôl v Nitre (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - UKF v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra – SPU Nitra). Na toto hodnotenie použijeme skript, ktorý bol vytvorený na výpočet vzdialenostných dostupností.


Back to list of accepted papers