Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Veronika Bočková

Abstrakt


V príspevku sa budeme zaoberať rôznymi typmi matematických úloh a tiež stratégiami v ich riešení. Neštandardné a aplikačné úlohy odstraňujú formálne prijímanie poznatkov a približujú matematiku k potrebám žiaka. V príspevku preto navrhneme niekoľko zaujímavých aplikačných a neštandardných úloh a uvedieme rôzne metódy riešenia daných matematických úloh. Popíšeme tiež konkrétne skúsenosti so zaradením vytvorených úloh do vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ. 


Back to list of accepted papers