Proces in vitro oplodnenia v praxi

Barbora Loncová

Abstrakt


V našej práci sa zameriavame na metodiku spoločnej kultivácie pohlavných buniek v procese in vitro oplodnenia (IVF), ktorá je kľúčovou a často využívanou metodikou v praxi, v oblasti výskumu, ale aj ako konvenčná metóda v medicínskej praxi. Naším cieľom bolo úspešné zvládnutie technicky náročných postupov IVF u laboratórneho modelu myši CD–1 IGS, s cieľom využiť danú metodiku v nadväzujúcich prácach.

Z celkového množstva 45 ovulovaných oocytov, ktoré sme izoláciou získali, sa nám podarilo oplodniť v in vitro podmienkach 22 oocytov, čo predstavuje úspešnosť oplodnenia 49 %. Do štádia blastocysty sa následnou kultiváciou dostalo 20 oplodnených oocytov, čo predstavuje celkový podiel 91 %, zo všetkých oplodnených oocytov.

Úspešné dosiahnutie štádia blastocysty demonštruje zvládnutie všetkých použitých metodík, počnúc hormonálnou stimuláciou, prípravou médií, získavania pohlavných buniek, techniku in vitro oplodnenia, až po samotnú kultiváciu získaných embryí.

 

Kľúčové slová: in vitro oplodnenie, oocyt, blastocystaBack to list of accepted papers