Vybrané esenciálne oleje a ich antibakteriálny účinok na kmene MRSA

Silvia Porubčanová

Abstrakt


Rezistencia mikroorganizmov Staphylococcus aureus na antibiotiká sa stále zvyšuje. Alternatívnym riešením v oblasti medicíny je využitie prírodných produktov, esenciálnych olejov s antibakteriálnym účinkom. Cieľom našej práce bolo najprv vypracovať metodiku vhodnú na zisťovanie baktericídneho efektu troch vybraných esenciálnych olejov, gáfrovníka lekárskeho, čajovníka austrálskeho a dúšky tymiánovej na baktérie S. aureus a neskôr použiť túto metodiku na detekciu baktericídneho pôsobenia olejov na kmene MRSA (S. aureus rezistentný na methicilin) – pôvodcov veľmi závažných nozokomiálnych infekcií. Sledovali  a porovnávali sme antibakteriálny efekt zvolených olejov na MRSA.  Výsledky sme zaznamenali do tabuliek a grafov, na vyhodnotenie sme použili štatistickú metódu Anova v MS Excel. Na základe spracovania údajov sme zistili, že najlepší baktericídny efekt spomedzi testovaných olejov vykazoval esenciálny olej (EO) dúška tymiánová. Napokon sme porovnali dvojice olejov medzi sebou štatistickou metódou Anova v MS Excel. Absolútne najsilnejší baktericídny účinok vykazoval EO dúška tymiánová.

Kľúčové slová: Staphylococcus aureus, MRSA,  rezistencia, esenciálne olejeBack to list of accepted papers