Študentská vedecká konferencia 2018

Nitre a Banskej Bystrici

March 21, 2018 – April 11, 2018


Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2018

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 21. marca 2018

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 4.3.2018
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2018
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Mlyn Pohronsky Teacher.sk ,s.r.o. PPA control AIR LIQUIDE  PragolabDexoll NOCR Tenaoil

Transpetrol Transpetrol  alt= Krasy Slovenska UPC Inmedia

Oznamy

 

Zborník príspevkov

 
Zborník recenzovaných príspevkov bol publikovaný. Stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník ŠVK 2018.
 
Zverejnené: 2018-04-30
 

Ocenené práce

 
Zoznam ocenených prác v jednotlivých sekciách je dostupný tu. Gratulujeme!  
Zverejnené: 2018-03-24
 

Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie

 
Opravenú prácu na základe pripomienok od hodnotiacej komisie môže autor vložiť do konferenčného systému do 4.4.2018.  
Zverejnené: 2018-03-22
 

Program ŠVK 2018

 
Presný program a časový harmonogram sekcií ŠVK 2018 je možné si pozrieť tu.  
Zverejnené: 2018-03-20
 

Povinná účasť na konferencii pre publikovanie príspevku v zborníku

 
Pripomíname, že pre zverejnenie príspevku v zborníku je nutná autorova účasť a verejná prezentácia príspevku počas rokovania ŠVK.  
Zverejnené: 2018-03-19
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii