Dátová analýza geodát pomocou platformy Apache Hive

Michal Buzák

Abstrakt


V práci sme sa zaoberali analýzou geodát pomocou Hadoop ecosystem platformy Apache Hive, ktorý slúži na dátovú analýzu mnohorozmerných dát. Vysvetlili sme aj základné pojmy súvisiace s mnohorozmernými dátami.

Dostupné geodáta obsahovali informácie o vrchole Chopok, konkrétne namerané teploty, výška snehu, zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a ďalšie v období rokov 1955 až 2011.

V práci sme sa rozhodli analyzovať najvyššie namerané teploty v jednotlivých rokoch aby sme dokázali postupné otepľovanie na vrchole Chopok.

Pre analýzu týchto dát sme využili platformu Apache Hive v ktorej sme využívali programovací jazyk Hive Query Language. Vo vedeckej práci sme dokázali, mierny nárast teplôt na vrchole Chopok. Back to list of accepted papers