Porovnanie Youngovho modulu pružnosti zmesí illit-kremeň pri rôznych rýchlostiach ohrevu

Omar Al-Shantir

Abstrakt


Zo zmesi illitu a kremeňa v pomere 3:2 sú extrudovaním vyrobené valcové vzorky, ktoré sa následne vypália na teplotu 1100 °C.  Tie sú testované pomocou impulznej metódy a dilatometrie v teplotnom intervale 50 – 800 °C. Výsledky oboch meraní sú použité na výpočet Youngovho modulu pružnosti v ťahu podľa normy ASTM E1876-99.

Moduly pružnosti v ťahu, ako aj ostatné merania sú merané pre 3 rôzne rýchlosti ohrevu (1, 5 a 10 °C/min) počas ohrevu aj chladenia. Vzorky sú už vypálené, a preto nie je nutné brať do úvahy zmenu hmotnosti. Jediná reakcia, ktorá počas zvoleného teplotného intervalu prebieha je vratná premena  kremeňu.Back to list of accepted papers