Študentská vedecká konferencia 2017

Nitre a Banskej Bystrici

April 26, 2017 – May 16, 2017


Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2017

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 26. apríl 2017

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 24.3.2017
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2017
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
Hermes LabSystemsZlata KnihaWellness Palarikovo
TalentaInmediaDajamaMuehlbauerKrasySlovenskaPPA control

 

Oznamy

 

Zborník príspevkov publikovaný

 
Zborník príspevkov bol publikovaný. Stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník ŠVK 2017.
 
Zverejnené: 2017-06-05
 

Ocenené práce

 
Zoznam ocenených prác v jednotlivých sekciách si môžete pozrieť tu. Gratulujeme!  
Zverejnené: 2017-05-05
 

Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie

 
Opravenú prácu na základe pripomienok od hodnotiacej komisie môže autor vložiť do konferenčného systému do 10.5.2017.  
Zverejnené: 2017-04-25
 

Účasť na konferencii pre publikovanie príspevku v zborníku

 
Pripomíname, že pre zverejnenie príspevku v zborníku je nutná autorova účasť a verejná prezentácia príspevku počas rokovania ŠVK.  
Zverejnené: 2017-04-25
 

Program ŠVK 2017

 
Presný program a časový harmonogram sekcií konaných na UKF v Nitre si môžete pozrieť tu.  
Zverejnené: 2017-04-25
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii