Metódy merania Poissonovho čísla

Omar Al-Shantir

Abstrakt


Metódou IET boli zmerané rezonančné frekvencie ohybových a torzných kmitov vzoriek dvoch rôznych zmesí z illitu a elektrárenského popolčeka. Výsledky boli overené aj pomocou metódy SRM. Vzorky sa merali pri izbovej teplote, najprv nevypálené a potom vypálené na 900 °C, 1000 °C, 1100 °C a 1200 °C.

Poissonovo číslo nevypálených vzoriek sa menilo v rozmedzí 0,05 až -0,15,čo bolo zapríčinené prítomnosťou textúry ktorá vznikla v materiáli počas výrobného procesu. Textúra výpalom postupne zanikla, a Poissonovo číslo nadobudlo hodnoty 0,15 – 0,20, ktoré sú obvyklé pre keramiku.Back to list of accepted papers