Pravidelné mnohouholníky a ich výskyt okolo nás

Veronika Bočková

Abstrakt


V príspevku popíšeme rôzne pravidelné mnohouholníky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v školskej praxi. Sústredíme sa na ich najdôležitejšie vlastnosti a uvedieme niekoľko návrhov didaktických aktivít vhodných pre vyučovací proces. Tieto didaktické aktivity budú zamerané na prácu s popísanými pravidelnými mnohouholníkmi.

Kľúčové slová: geometria, pravidelný mnohouholník, vyučovací proces, didaktické aktivityBack to list of accepted papers