Analýza bielych a ružových perál pomocou Ramanovej spektroskopie

Dominika Hladká

Abstrakt


Tento článok pojednáva o spektrometrickej analýze kultivovaných bielych a ružových perál za pomoci využitia Ramanovej spektroskopii. Skúma a analyzuje organickú a anorganickú zložku perly  vrámci jej pôsobenia v roztoku kyseliny octovej. Uvedené spektroskopické merania porovnávajú modifikácie CaCO3 u perly, kalcitu i aragonitu.Back to list of accepted papers