Študentská vedecká konferencia 2016

April 13, 2016 – April 14, 2016


Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na 

Zborník SVK 2016

 • Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?
SVK 2016

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 13. apríl 2016

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 14.3.2016
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2016
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
 • Muehlbauerštudentom s najlepšími prácami v sekciách Informatika a Fyzika bude ponúknutá odborná stáž vo firme Muehlbauer v Nemecku
 • najlepšia práca v sekcii Geografia a regionálny rozvoj bude odmenená 1-dňovým zájazdom pre 2 osoby podľa vlastného výberu od CK Nitravel

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
NitravelTalenta


Plagát je možné si stiahnuť tu.

Oznamy

 

Zborník príspevkov publikovaný

 
Zborník príspevkov bol publikovaný, stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník SVK 2016  
Zverejnené: 2016-05-26 Viac...
 

Program konferencie

 
Bol zverejnený program konferencie. Stiahnuť si ho môžete tu.  
Zverejnené: 2016-04-07
 

Spojenie sekcií

 
Spojením existujúcich sekcií boli vytvorené dve nové sekcie:
 • Matematika a Ekonómia
 • Fyzika a Chémia
 
Zverejnené: 2016-03-17
 

Predĺženie termínu na odovzdanie práce

 
Termín na odovzdanie prác bol predĺžený do 14. marca 2016  
Zverejnené: 2016-03-10
 

Plagát ŠVK 2016

 
Bol zverejnený plagát Študentskej vedeckej konferencie 2016. Pozrieť a stiahnuť si ho môžete tu.  
Zverejnené: 2016-01-14
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii