Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Transfer fibrilárnych sfér v oocytoch ošípaných
Matej Murín
Detekcia génov glukanáz v sóji
Annamária Kelemenová
Fauna chrobákov (Coleoptera) Veporských vrchov a Poltárskej pahorkatiny
Vladimír Langraf
ASOCIÁCIA POLYMORFIZMU V GÉNE PRE LEPTÍNOVÝ RECEPTOR S OSTEOPOROTICKÝMI UKAZOVATEĽMI
Patrik Šranko
Detekcia a výskyt enterobaktérií s produkciou karbapenemáz na Slovensku
Eva Kedrová, Libuša Lengyelová, Anna Líšková
Fúzny amfipatický peptid interagujúci s vonkajšou membránou baktérie E. coli
Michaela Oravkinová
Overenie hybridného charakteru semenáčikov mediteránnych jedlí rastúcich v podmienkach Arboréta Mlyňany ako prostredia s vysokým potenciálom pre spontánny hybridizačný proces.
Mária Zimová
Lokalizácia jadierkových proteínov v oocytoch myší
Eva Hrnčiarová, Katarína Jedličková
Účinok intramuskulárnej aplikácie amygdalínu na mikroštruktúru kostného tkaniva králikov samčieho pohlavia
Veronika Kováčová, Dajana Kordíková
Mikropropagácia Amelanchier alnifolia var. cusickii
Júlia Hunková
DNA, nositeľka genetickej informácie, je zdrojom výživných látok pre rosičku okrúhlolistú (Drosera rotundifolia L.)
Andrea Vidova
Identifikácia haplotypu na základe analýzy mitochondriálnej DNA z historických kostrových pozostatkov
Michal Benc
Chronická forma HBV
Anna Horáková
Vplyv krátkeho neuropeptidu F na srdcovú činnosť a proteíny hemolymfy múčiara obyčajného
Zuzana Pastorková, Pawel Marciniak, Radoslav Omelka

Ekológia a environmentalistika

Vplyv človeka na zmeny vegetácie vo vybraných častiach Zoborských Vrchov
Branislav Šimon
Vplyv nadmernej návštevnosti na vegetáciu Zobora
Igor Lovre
Popularizácia prírodného a kultúrneho potenciálu Prírodnej rezervácie Obedská bara (Srbsko - Vojvodina) formou náučného chodníka
Ivan Laco
Vegetácia Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina)
Martina Zigová
Trofické skupiny roztočov v srsti drobných cicavcov Podunajskej nížiny
Andrea Candráková
Archetypy krajiny na Spiši
Vladimíra Lišková
Krajina obce Velčice
Jozef Ťažký
Výskum sutinových prúdov vo Veľkej a Malej Studenej doline – Vysoké Tatry
Dávid Tomko-Králo
Morfologická a stanovištná charakteristika Fallopia xbohemica
Eva Priehradníková
Inventarizácia a identifikácia nelegálnych skládok odpadov
Viera Novotná
Invázne druhy rastlín brehových porastov Handlovky
Michaela Bencová
Obec Vrbovce objektom implementácie environmentálnej výchovy do nižšieho sekundárneho vzdelávania
Angelika Černeková
Identifikácia a eliminácia fyzikálnej degradácie pôdy v katastrálnom území obce Lukáčovce
Juraj Mládenek

Fyzika

Vývoj otvorenej pórovitosti v tehliarskej hmote
Patrik Ifka
Návrh a konštrukcia rovnoramenných váh s elektromagnetickým vyvažovaním
Barbora Kotryová, Monika Hanáková
Určenie teplotnej vodivosti pomocou Boltzmannovej – Matanovej metódy
Tomáš Ondro
Meranie Poissonovho čísla, E a G
Omar Al-Shantir

Geografia a regionálny rozvoj, Gemológia

Obec Voznica v novom programovom období 2014 - 2020
Martin Pajerský
Odlož učebnicu, vyjdi von
Tatiana Pienčáková, Lukáš Ondriš
Dobrovoľníctvo pri zbere a spracovaní klimatických údajov na príklade obce Topoľčianky
Maroš Čaládik
Zdravotná starostlivosť V Nitrianskom samosprávnom kraji na príklade lekárenských zariadení
Dáša Dianová
Geografické charakteristiky ekologického poľnohospodárstva v Európe v kontexte praktickej aplikácie v edukačnom procese
Miroslava Bardovičová, Denis Michalina
Geograficko-historická charakteristika Posádky a jej potenciál pre rozvoj územia
Matúš Dziak
Regionálny rozvoj na prelome programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020
Ján Výbošťok
Tvorba kartografického výstupu pre singletrack
Peter Fridrich
Komunitný rozvoj obce Jur nad Hronom
Tomáš Kováč
Potenciál rozvoja cestovného ruchu v obci Sobotište
Jana Kučeráková

Chémia

Biodegradácia materiálov
Lenka Karabínošová
Optimalizácia čistenia ovčej vlny
Natália Gyepesová
Antibakteriálny účinok Cu(II) salicyláto – neokuproínového komplexu
Lenka Droštinová

Informatika

Vplyv odhadu podielu navigačných stránok na kvantitu extrahovaných vzorov správania sa používateľov webu
Ľubomír Benko
Vkladanie vytvorených 3D modelov do natočeného videa
Henrich Arpáš
Deferred shading v DirectX 11
Michal Kuchárik
Šifrovacia hra pre platformu Android
Filip Lehocký
Moderné techniky priestorového modelovania
Marek Kriššák
Systém automatizovaného produkčného zberu dát
Matúš Danóczi
Lokalizácia osoby v interiéri s využitím bezdrôtových sietí
Peter Kozel

Matematika, Ekonomika a manažment

Výučba geometrie na ZŠ pomocou DGS Geogebra
Renáta Škorecová
História mnohouholníkov v praveku a staroveku
Veronika Bočková
Štvorsten v bežnom živote
Michaela Florková
Určenie úrovne matematickej gramotnosti pomocou matematických hlavolamov
Kristína Bulková
Kooperatívne riešenie problémov na hodinách geometrie
Veronika Grižáková
Solvency II a interné modely poisťovní
Martina Ondrišová
Skúmanie postojov učiteľov matematiky ku konštruktivizmu vo vyučovaní matematiky
Lucia Klimentová
Automatické dokazovanie v programe CoCoA
Silvia Hrabošová
Metodológia CLIL v príprave učiteľov pre bilingválne vyučovanie matematiky v primárnom vzdelávaní
Zuzana Naštická
Klasické a modrené metódy predikcie časových radov
Michaela Zaťková