Meranie Poissonovho čísla, E a G

Omar Al-Shantir

Abstrakt


Tento článok je zameraný na popis merania Poissonovho čísla, modulu pružnosti E a G, konkrétne vo vzťahu ku keramickým materiálom. Poissonovo číslo má široké uplatnenie v praxi, či už pri výpočtoch zaťaženia, namáhaní mostov, termoodilatometrii a mnohom inom.Back to list of accepted papers