Dobrovoľníctvo pri zbere a spracovaní klimatických údajov na príklade obce Topoľčianky

Maroš Čaládik

Abstrakt


Práca je zameraná na objasnenie problematiky dobrovoľníctva pri zbere a spracovaní klimatických údajov SHMÚ. Na Slovensku máme zhruba 600 dobrovoľných pozorovateľov buď na klimatologických, alebo na zrážkomerných staniciach. Osoby, ktoré chcú patriť do siete dobrovoľných pozorovateľov, sa musia na túto prácu prihlásiť, potom sú zaškolené pracovníkmi SHMÚ a následne je s nimi uzatvorená dohoda o vykonávaní práce. Každý mesiac posielajú  do SHMÚ výkazy podľa medzinárodne stanovených značiek a predpisov. Po revízií sa údaje spracovávajú a zverejňujú. Od roku 2008 vykonávame pozorovania teploty vzduchu a atmosférických zrážok v Topoľčiankach, ktoré dosiaľ nepatria do siete SHMÚ. V práci sme sa zamerali na teplotu vzduchu a zrážky v roku 2014, nakoľko to bol najteplejší rok od začiatku pravidelných pozorovaní. Cieľom práce je podať informácie o práci dobrovoľníkov pracujúcich a zbierajúcich údaje pre SHMÚ.

Kľúčové slová: dobrovoľný pozorovateľ, SHMÚ, Topoľčianky, teplota vzduchu, atmosférické zrážky.Back to list of accepted papers